نوع محصول : مخمل کبریتی

وزن در یک متر : 450 گرم

عرض تکمیل : 90  سانتی متر

نوع بافت : یک رو