نوع محصول : دورس 2 نخ

وزن در یک متر : 720 گرم

عرض تکمیل : 115 سانتی متر

نوع بافت : یک رو