نوع محصول : دورس 2 نخ چاپی

وزن در یک متر : 450 گرم

عرض تکمیل : 110 سانتی متر

نوع بافت : یک رو