نوع محصول : چاپی

وزن در یک متر : 380 گرم

عرض تکمیل : 80 -115 سانتی متر

نوع بافت : دو رو