نوع محصول : کرپ

وزن در یک متر : 400 گرم

عرض تکمیل : 120 سانتی متر

نوع بافت : دو رو