نوع محصول : بلیستر

وزن در یک متر : 400 گرم

عرض تکمیل : 160 سانتی متر

نوع بافت : دو رو