نوع محصول : فتیله ای

وزن در یک متر : 700 گرم

عرض تکمیل : 90 -105  سانتی متر

نوع بافت : دو رو